Diverse Formulär

Fastigheter Köpekontrakt

Köpekontrakt fastighet, köpekontrakt hus, köpebrev fastighet, köpebrev hus
Vi har mallar för köpekontrakt och köpebrev för er som skall köpa eller sälja fastighet / hus. Fastighetsöverlåtelser måste göras med hjälp av skriftliga avtal enligt bestämmelser i jordabalken. Muntliga avtal är inte giltiga när man skall köpa eller sälja ett hus. De skriftliga dokument som används vid fastighetsöverlåtelser kallas köpekontrakt och köpebrev, där köpekontraktet är absolut obligatoriskt. Köpekontraktet och köpebrevet skall inlämnas till den lokala inskrivningsmyndigheten som registrerar bytet av ägare till fastigheten.Sveriges största Community För Motorentusiaster  Community För Motorentusiaster
  Fäljar på nätet
_______________________________________________
 
Vårat Köp

Jag & min Sambo Weronica skall snart Köpa oss en Bil.


Saab 9000 2.3 cse -97
BILHANDLARE
  Mini buss 7 sitsig Dodge gr, som Chrysler -96
BILHANDLARE_______________________________________________ 
Mallar i kategorin
Bokföring & redovisning:


Årsbokslut


Årsbokslut är en gratis mall som du kan använda för att upprätta ett årsbokslut för ditt företag. Bolag som inte behöver upprätta årsredovisning skall upprätta årsbokslut.

INFO: Word-document

  Mall för Årsbokslut

  Mall för Försattsblad-Årsbokslut


Årsredovisning

Årsredovisning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en årsredovisning för ditt företag. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med juridiska personer som delägare och andra större företag måste upprätta årsredovisning enligt bokföringslagen.

INFO: Word-document

  Mall för Årsredovisning-Förvaltningsberättelse

  Mall för Försattsblad-Årsredovisning


Årsredovisning i mindre aktiebolag

enligt K2 AB (BFNAR 2008:1)

Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2 AB, BFNAR 2008:1) är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en årsredovisning i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd för årsredovisning i mindre aktiebolag och årsredovisningslagen.

INFO: Word-document

  Mall för mindre aktiebolag. Word-document

  Mall för Faställelseintyg. Word-document

  Mall för Försättsblad-årsredovisning-K2 AB


Balansräkning

Balansräkning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en redovisning över ditt företags ställning vid en specifik tidpunkt.

INFO: Exel-document

  Mer info om Balansräkning. WordPad-fil

  Mall för Balansräkning. Exel-document

 

INFORMATION


Köpekontrakt för fastigheter

Färdiga dokument- och avtalsmallarMed hjälp av den här mallen i Word kan ni upprätta ett köpekontrakt för överlåtelse av fastighet eller hus. Ett köpekontrakt reglerar alla villkor som gäller för överlåtelsen av fastigheten / huset från säljaren till köparen. Ett köpekontrakt föregår alltid ett köpebrev.

I ett köpekontrakt regleras priset som skall betalas, datumet då fastigheten övergår till köparen, hur köpeskillingen skall betalas, vad som gäller om det finns dolda fel i fastigheten med mera.

Om ni skall sälja eller köpa en fastighet / hus utan att någon mäklare är inblandad behöver ni ett köpekontrakt. Ett köpekontrakt skall skrivas under av både säljare och köpare.


Ett köpekontrakt skall skrivas under av både säljare och köpare.


**********************************
Filen öppnas som
Microsoft Word-Exel dokument
Kolla så att du har det
Installerat i din Dator
**********************************
 


Köpekontrakt för bilköp

Färdiga dokument- och avtalsmall


 
Köpekontrakt Bil. För köp av personbi
l mellan privatpersoner. SÄLJARE. Namn. Personnummer. Adress. Postnummer. Ort. Telefon. Mobil. Legitimation ...


I ett köpekontrakt regleras priset som skall betalas, datumet då bilen övergår till köparen, hur köpet skall betalas, vad som gäller om det finns dolda fel på bilen med mera.Ett köpekontrakt skall skrivas under av både säljare och köpare.

Ladda hem mallen köpekontraktFilen öppnas  i PDF-format

 
När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

________________________________________________________

Köpebrev

Färdiga dokument

Med hjälp av den här mallen i Word kan ni upprätta ett köpebrev vid överlåtelse av fastighet eller hus. Ett köpebrev är ett kvitto på att köparen har erlagt den köpeskilling som anges i köpekontraktet.

Köpeskillingen kan erläggas i form av kontanter, med postväxel eller genom övertagande av lån från säljaren.

Om köpekontraktet hänvisar till ett köpebrev blir aldrig fastighetsöverlåtelsen giltig innan ett köpebrev har upprättats och skrivits under av både säljaren och köparen.


**********************************
Filen öppnas som
Microsoft Word-Exel dokument
Kolla så att du har det
Installerat i din Dator
**********************************

För Svenska

Ladda hem mallen köpebrev. Word-document

För Engelska

Ladda hem mallen köpebrev. Word-document